Te Puāwaitanga ō te Tātai:

Manaakitanga

​Action area

  • Actively manaaki and protect whānau and communities in a way that enhances mana and well-being, especially during periods of change or stress.
  • Ensure tamariki, rangatahi and pakeke are valued and cared for.

Ngā Mahi a te Ora / Well-being activities

  • Develop marae community resilience plans.
  • Enable Oranga Mai te Marae / Well-being through the marae.