Skip to main content

Ngā Mana whakahaere takinga-ā-rua me ngā poari

Co-governance authorities and boards

​Some te Tiriti o Waitangi / Treaty of Waitangi settlements have included the establishment of co-governance structures.

These see us working with mana whenua to co-govern maunga, wahapū, motu and kaitiakitanga of land and marine resources.